Facebook
Студио Евима

Курс по козметика 960 учебни часа , 3та СПК

Курсът трае 960 учебни часа (720 астрoномически часа) разпределени в 8 месеца. Посещението е 5 дни в седмицата по 5 астрономически часа или 3 дни по 8 часа. В края на курса се полага изпит след който получавате Държавно Свидетелство за Професионална Квалификация 3-та степен професия "Козметик",специалност "Организация и технология на козметичните услуги".

 

УЧЕБЕН ПЛАН

Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Предприемачество
Отраслова професионална подготовка
Комуникация и чужд език- Английски език
Информационни и комуникационни технологии
Организация на трудовия процес
Професионална етика и професионално развитие
Специфична професионална подготовка
Биология,анатомия и физиология на човешкото тяло
Работа с оборудване с козметично приложение
Козметична услуга
Техники за работа с декоративни козметични продукти и поставяне на обици
Методи за отстраняване на нежелано окосмяване
Организация на козметичните услуги
Технология на козметичните услуги
Консултиране и анализ на козметичните нужди на клиента

 

Нови групи през 2024г

 НОВИ ГРУПИ 2024Г.

Обучението се провежда в реална обстановка с висококачествени материaли подсигурени от академията! Таксата е на месечни вноски! Осигурени модели за практическата част! Съдействаме за намиране на работа след завършване! Записването за курса е на място в Академията (София, ул."Княз Борис 1" №78),като се  представят следните документи: заплаща се  първа вноска от таксата – 438 лв, или съответно цялата такса с 10% отстъпка (3150лв.) , попълва се Договор, Заявление за участие в курс, копие от Диплома за завършено средно образование, Медицинско свидетелство, 4 Снимки (паспортни),есе в свободен текст на една от темите: "Защо искам да стана козметик" или "Защо искам да отворя салон за красота".

 

Предлагаме на вашето внимание и Дистанционна форма на обучение! Преподаването се осъществява, чрез онлайн платформата ZOOM. Документите за записване, както и програмата са същите, като при редовната форма на обучение. За практиката ще е необходимо да закупите основни инструменти, за да може да се осъществява на мястото където се намирате. Производствената практика, която е 180 учебни (135 астрономически) часа се осъществява в Академията. Държавният изпит също. Внимание: дистанционната форма на обучение  е само за напреднали!

 

ЦЕНА: 3500 лв. (на месечни вноски)

При заплащане на таксата в пълен размер , получавате 10% отстъпка(3150лв)

 

 

За повече информация се свържете с нас:

Евима

02 992 75 59;  0879 08 66 76;